Wykształcenie


WYKSZTAŁCENIE:

—– 2022 – 2023 —–

UNIWERSYTET  JAGIELLOŃSKI  W  KRAKOWIE  –  COLLEGIUM  MEDICUM

KIERUNEK: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego

Podyplomowe Studia Koloproktologia Praktyczna

OPIEKUN: dr n. med. Andrzej Gryglewski i

prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Richter

XXXXXXXXXX

—– 2020 – 2021 —–

UNIWERSYTET  JAGIELLOŃSKI  W  KRAKOWIE  –  COLLEGIUM  MEDICUM

KIERUNEK: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego

Podyplomowe Studia Medycyna Bólu

OPIEKUN: dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska

XXXXXXXXXX

—– 2018 – 2019 —–

WARSZAWSKI  UNIWERSYTET  MEDYCZNY  W  WARSZAWIE

KIERUNEK: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Podyplomowe Studia Żywienie Kliniczne

OPIEKUN: prof. zw. dr hab. n. med. Bruno Szczygieł

XXXXXXXXXX

—– 2012 – 2013 —–

SZKOŁA  WYŻSZA  PSYCHOLOGII  SPOŁECZNEJ  W  WARSZAWIE

KIERUNEK: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Podyplomowe Studia Psychodietetyki

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ:  „Spożycie czosnku wśród chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego.”

OPIEKUN: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – WUM w Warszawie i SWPS w Warszawie

XXXXXXXXXX

—– 2010 – 2012 —–

SZKOŁA  GŁÓWNA  GOSPODARSTWA  WIEJSKIEGO  W  WARSZAWIE

KIERUNEK: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Podyplomowe Studia Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ: „Dietoterapia w uchyłkowatości jelita grubego.”

OPIEKUN: dr inż., lek. Dariusz Włodarek – Katedra Dietetyki SGGW w Warszawie

XXXXXXXXXX

—– 2009 – 2010 —–

WARSZAWSKI  UNIWERSYTET  MEDYCZNY  W  WARSZAWIE

KIERUNEK: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Podyplomowe Studia Metodologii Badań Klinicznych

XXXXXXXXXX

—– 2007 – 2008 —–

UNIWERSYTET  WARSZAWSKI  W  WARSZAWIE

KIERUNEK: Wydział Prawa i Administracji

Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny

XXXXXXXXXX

—– 2003 – 2007 —–

UNIWERSYTET  MEDYCZNY  W  ŁODZI

KIERUNEK:  Wydział Lekarski

4-o letnie stacjonarne studia doktoranckie w zakresie chirurgii onkologicznej

TYTUŁ:  Doktor nauk medycznych

SPECJALNOŚĆ:  chirurgia onkologiczna

TEMAT:  Monitorowanie obecności komórek nowotworowych we krwi obwodowej pacjentek chorych na raka piersi.”

PROMOTOR:  prof. zw. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski – Klinika Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii U.M. w Łodzi

RECENZENCI:  prof. zw. dr hab. n. med. Radzisław Kordek – Zakład Patologii Nowotworów Katedry Onkologii U.M. w Łodzi

                              prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski – Klinika Chirurgii Onkologicznej U.M. w Lublinie

XXXXXXXXXX

—– 2002 – 2003 —–

SZKOŁA  ZDROWIA  PUBLICZNEGO

INSTYTUT  MEDYCYNY  PRACY  IM.  PROF. DR  MED.  J.  NOFERA  W  ŁODZI

Podyplomowe studium organizacji, zarządzania i ekonomiki w opiece zdrowotnej

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ: „Prawa pacjenta – czy są wystarczająco dobrze znane przez osoby chore przebywające w szpitalu?”

OPIEKUN:  dr n. med. Danuta Chromińska-Szosland – Szkoła Zdrowia Publicznego IMP w Łodzi

XXXXXXXXXX

—– 1996 – 2002 —–

AKADEMIA  MEDYCZNA  W  ŁODZI

KIERUNEK:  Wydział Lekarski

TYTUŁ:  Lekarz

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

SPECJALIZACJE:

—– 2004 – 2012 —–

CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE

KIERUNEK:  studia specjalizacyjne w zakresie chirurgii ogólnej

MIEJSCE SPECJALIZACJI:  Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Mikołaja Pirogowa w Łodzi

OPIEKUN:  dr n. med. Aleksander Górski – specjalista chirurgii ogólnej i angiologii

ROK UKOŃCZENIA:  2012

TYTUŁ:  SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ

—– 2012 – 2015 —–

CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE

KIERUNEK:  studia specjalizacyjne w zakresie zdrowia publicznego

MIEJSCE SPECJALIZACJI:  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

OPIEKUN:  prof. zw. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski – specjalista zdrowia publicznego

ROK UKOŃCZENIA:  2015

TYTUŁ:  SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

—– 2013 – 2016 —–

CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE

KIERUNEK:  studia specjalizacyjne w zakresie chirurgii onkologicznej

MIEJSCE SPECJALIZACJI:  SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej

OPIEKUN:  lek. Andrzej Lachowski – specjalista chirurgii onkologicznej

ROK UKOŃCZENIA:  2016

TYTUŁ:  SPECJALISTA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Doktor Konrad Wroński wraz z doktorem Patrykiem Rausem w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Biskupcu – maj 2022 roku

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

PUBLIKACJE:

 • Piekarski J., Nejc D., Wroński K., Szymczak W., Jeziorski A.: Wyniki leczenia chorych na raka ślinianki przyusznej. Onkologia Polska 2003 T. 6 nr 3 s. 103-107
 • Piekarski J., Nejc D., Szymczak W., Wroński K., Jeziorski A.: Results of extracapsular dissection of pleomorphic adenoma of parotid gland. J. Oral. Maxillofac. Surg. 2004 Vol. 62 nr 10 s. 1198-1202.                                                                  
 • Tenderenda M., Wroński K.: Czynniki histo-kliniczne wpływające na rokowanie w raku żołądka. Onkologia Polska 2004 T. 7 nr 3 s. 147-151. 
 • Nejc D., Piekarski J., Pluta P., Wroński K., Sęk P., Jeziorski A.: Biopsja węzła wartowniczego w leczeniu chorych na raka Pageta piersi – opis dwóch przypadków. Współczesna Onkologia 2004 Vol. 8 nr 6 s. 285-287.                                                               
 • Piekarski J., Nejc D., Sęk P., Wroński K., Jeziorski A.: Wczesny rak piersi a limfadenektomia pachowa – czy wszystko jest oczywiste? Współczesna Onkologia 2004 Vol. 8 nr 6 s. 280-284.                                                                  
 • Wroński K.: Czy CA 72-4 spełnia kryteria markera „idealnego” w raku żołądka? Biuletyn Onkologiczny 2004 Rok IV, Zeszyt 4; s.92-93. 
 • Wroński K., Tenderenda M.: Znaczenie diagnostyczne markera CA 72-4 u chorych z rakiem żołądka.  Cancer Surgery (e-publ) 2005 Vol.1 nr1;  s.42-45.
 • Nejc D., Piekarski J., Pasz-Walczak G., Wroński K., Pluta P., Jeziorski A.: The first description of sentinel node biopsy in patient with amelanotic melanoma of the glans penis. Melanoma Research 2005 Vol. 15 nr 6; s. 565-569.                                      
 • Wroński K.: Prawa pacjenta. Biuletyn Onkologiczny 2007 Rok VII, Zeszyt 7; s.59-65.
 • Wroński K., Płużański A.: Wodobrzusze u chorych z rakiem żołądka. Onkologia Polska 2007; 10, 1: 19-23.                                                                                                                        
 • Wroński K.: Znajomość Praw Pacjenta przez osoby chore leczone w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Onkologia Polska 2007; 10, 2: 75-83.                                                                                                                             
 • Wroński K.: Prawa pacjenta. Nowotwory 2007; 57(3): 326-333.                                                                
 • Jeziorski A., Piekarski J., Nejc D., Pluta P., Sęk P., Bilski A., Durczyński A., Wroński K.: Ex vivo search for sentinel node in postmastectomy specimens: should we use a transverse incision for mastectomy? Annals of Surgical Oncology 2007 Nov; 14(11): 3111-3116.   
 • Wroński K.: Gastrektomia totalna jako typowy zabieg wysokospecjalistyczny. Współczesna Onkologia 2007 vol.11; 6: 305-311.
 • Wroński K., Płużański A., Jakubik J., Kaczmarek M., Jeziorski A.: Postępowanie w przypadku wodobrzusza u chorych z zaawansowanym rakiem żołądka. Współczesna Onkologia 2007 vol.11; 6: 312-317.                                                                          
 • Wroński K.: Efektywność specjalizacji w chirurgii onkologicznej. Nowotwory 2007; 57(4): 452-463.
 • Wroński K.: Prawo chorego do opieki duszpasterskiej podczas pobytu w szpitalu. Współczesna Onkologia 2007 vol.11; 7: 381-384.
 • Nejc D., Pasz-Walczak G., Piekarski J., Pluta P., Bilski A., Sęk P., Potemski P., Durczyński A., Wroński K., Jeziorski A.: Astonishingly rapid growth of malignant cystosarcoma phyllodes tumor in a pregnant woman – a case report. International Journal Gynecol Cancer 2007 Sep24; [epubl ahead of print]
 • Wroński K.: Is human mammaglobin mRNA the best marker for detection breast cancer cells in the peripheral blood? Onkologia Polska 2007; 10, 3: 124-129.                                                                                                                                                    
 • Wroński K.: Przestrzeganie tajemnicy lekarskiej. Współczesna Onkologia 2007; vol.11; 9:455-457.
 • Wroński K., Okraszewski J., Górski A., Kunecki M., Bocian R.: Czy po gastrektomii z powodu raka konieczny jest rutynowy drenaż jamy otrzewnej? Współczesna Onkologia 2007; vol.11; 10:487-491.                                                              
 • Wroński K.: Prawo chorego do umierania w spokoju i godności. Nowotwory 2007; 57(6):725-726. 
 • Wroński K.: Obowiązek lekarzy do informowania chorych o ryzyku i skutkach zabiegu operacyjnego. Onkologia Polska 2008; 11, 1:26-28.
 • Wroński K.: Prawo chorego do poszanowania godności podczas pobytu w szpitalu. Współczesna Onkologia 2008; vol.12; 1:35-37.
 • Wroński K., Okraszewski J., Bocian R.: Public Relations jako narzędzie komunikacji między placówkami służby zdrowia a pacjentami. Współczesna Onkologia 2008; vol.12; 1:30-34.
 • Wroński K., Cywiński J., Okraszewski J., Bocian R.: Autonomia pacjenta w opiece zdrowotnej. Ginekologia Praktyczna 2008; vol.16; 1:22-26.
 • Wroński K., Cywiński J., Depta A., Okraszewski J., Tenderenda M., Bocian R.: Rak jajnika – kto powinien operować ten nowotwór? Ginekologia Praktyczna 2008; vol.16; 1:13-21.
 • Wroński K., Okraszewski J., Górski A., Bocian R.: Artykuł 192 kodeksu karnego. Nowotwory 2008; 58(1): 82-85.
 • Wroński K., Okraszewski J., Bocian R.: Prawne konsekwencje ujawnienia tajemnicy lekarskiej. Nowotwory 2008; 58(2): 186-189.
 • Wroński K., Płuciennik E., Żelazowski M.J., Seta K., Byczewska M., Bednarek A.K.: Czy cytokeratyna-19 jest dobrym markerem detekcji komórek nowotworowych we krwi obwodowej pacjentek z rakiem piersi? Ginekologia Praktyczna 2008; vol.16; 2:24-33.
 • Wroński K., Cywiński J., Bocian R.: Jakość usług medycznych. Ginekologia Praktyczna 2008; vol.16; 2:42-45.
 • Wroński K., Płuciennik E., Żelazowski M.J., Seta K., Byczewska M., Bednarek A.K.: Czy ludzkie mRNA mammaglobiny-1 jest dobrym markerem detekcji komórek nowotworowych we krwi obwodowej pacjentek z rakiem piersi? Współczesna Onkologia 2008; vol.12; 4:153-161.
 • Wroński K.: Prawo chorego do intymności podczas udzielania świadczeń medycznych. Współczesna Onkologia 2008; vol.12; 4:201-203.
 • Wroński K., Cywiński J., Bocian R., Dziki A.: Paternalizm w medycynie. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5(3): 349-352.
 • Wroński K., Cywiński J., Depta A., Bocian R., Dziki A.: Czy pacjenci są dobrze informowani o stanie swojego zdrowia przez lekarzy? Współczesna Onkologia 2008; vol.12; 5:234-239. 
 • Wroński K., Bocian R., Cywiński J., Dziki A.: Eutanazja. Współczesna Onkologia 2008; vol.12; 6:290-293.
 • Wroński K., Cywiński J., Okraszewski J., Bocian R.: Postępowanie lekarza w przypadku stwierdzenia zgonu pacjenta. Nowotwory 2008; 58(4): 371-376.
 • Wroński K., Bocian R., Cywiński J., Dziki A.: Prawo do przerywania ciąży. Ginekologia Praktyczna 2008; vol.16; 3:42-46.
 • Wroński K., Cywiński J., Tenderenda M., Migdalski Ł., Bocian R.: Leczenie chirurgiczne raka żołądka u chorego powyżej 75 roku życia – opis przypadku. Onkologia Polska 2008; 11, 3:118-122.
 • Wroński K., Bocian R., Cywiński J., Dziki A.: Prawne konsekwencje związane z ujawnieniem dokumentacji medycznej osobom nieuprawnionym. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5(4): 463-465.
 • Wroński K., Cywiński J., Bocian R., Okraszewski J.: Zasady udostępniania dokumentacji medycznej. Nowotwory 2008; 58(6): 565-571.
 • Wroński K., Cywiński J., Bocian R., Dziki A.: Związki lekarzy z przemysłem farmaceutycznym. Onkologia Polska 2009; 12(1): 21-26. 
 • Wroński K., Cywiński J., Depta A., Bocian R., Dziki A.: Przestrzeganie prawa pacjenta do intymności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6(1): 77-81.
 • Wroński K., Bocian R., Cywiński J., Dziki A.: Prawo do badań prenatalnych. Ginekologia Praktyczna 2009; 1: 31-35.
 • Wroński K., Cywiński J., Okraszewski J., Bocian R.: Rodzaje dokumentacji medycznej. Nowotwory 2009; 59(1): 43-50.       
 • Wroński K., Cywiński J., Depta A., Okraszewski J., Bocian R.: Czy chorzy przebywający w szpitalu dobrze znają swoje prawo do opieki duszpasterskiej? – wstępne wyniki badania. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 1:26-32.    
 • Michalak A., Krawczyk K., Bocian R., Okraszewski J., Wroński K.: Jakość życia. Ginekologia Praktyczna 2009; 2:33-37.
 • Wroński K., Cywiński J., Bocian R., Depta A., Dziki A.: Czy pacjenci przed pobraniem krwi do badań laboratoryjnych są pytani o zgodę na wykonanie tego zabiegu leczniczego? Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 2:70-77.    
 • Wroński K.,Bocian R., Dziki Ł., Depta A., Cywiński J., Dziki A.: Czy każda kobieta w ciąży powinna mieć swobodny dostęp do badań prenatalnych? Prawne aspekty wykonywania badań prenatalnych w Polsce. Medycyna Rodzinna 2009; 12(1):2-10. 
 • Michalak A., Michalak K., Bocian R., Okraszewski J., Wroński K.: Zmiana poczucia sensu życia u chorych którzy zostali poddani operacji z powodu tętniaka aorty brzusznej? Pielęgniarstwo XXI wieku 2009; 1-2(26-27):101-110. 
 • Wroński K., Bocian R., Depta A., Cywiński J., Dziki A.: Co pacjenci sądzą o eutanazji? Prawne aspekty związane z eutanazją w Polsce. Pielęgniarstwo XXI wieku 2009; 1-2(26-27):83-88.
 • Wroński K., Bocian R., Kunecki M.: Skuteczne chirurgiczne leczenie tętniaka rzekomego tętnicy śledzionowej po ostrym zapaleniu trzustki. Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4(4):206-210.
 • Wroński K., Okraszewski J., Westfal T., Bocian R., Pakuła D.: Jednoczasowa operacja olbrzymiego tętniaka aorty brzusznej i raka esicy – opis przypadku i przegląd literatury. Współczesna Onkologia 2009; 13(4):216-220.
 • Wroński K., Cywiński J., Dziki A.: Public Relations w stomatologii. eDENTICO 2009; 3(23):180-189.
 • Wroński K., Cywiński J., Depta A., Bocian R., Dziki A.: Czy pacjenci są dobrze informowani przez lekarzy o stopniu ryzyka proponowanego zabiegu operacyjnego? Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6(3):307-312.
 • Wroński K.,Bocian R., Depta A., Cywiński J., Dziki A.: Opinie pacjentów na temat modelu paternalistycznego w relacji lekarz-pacjent. Prawne aspekty autonomii pacjenta w opiece zdrowotnej. Nowotwory 2009; 59(4):266-273.  
 • Wroński K.,Bocian R., Pakuła D.: Postępowanie z chorymi z jednoczasowym tętniakiem aorty brzusznej i rakiem odbytnicy. Onkologia Polska 2009; 12(2): 71-73.
 • Michalak A., Michalak K., Bocian R., Okraszewski J., Wroński K.: Jak zmienia się ocena stanu jakości życia u chorych po operacji z powodu tętniaka aorty brzusznej? Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 3:93-112. 
 • Wroński K., Pakuła D.,Bocian R., Dziki Ł., Cywiński J., Ścibór J., Dziki A.: Chirurgiczne leczenie tętniaka tętnicy śledzionowej – opis przypadku i przegląd literatury. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 3:122-125. 
 • Wroński K., Bocian R.: Dlaczego zakłady opieki zdrowotnej powinny badać satysfakcję pacjentów z oferowanych przez siebie usług medycznych? Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 4:127-130.
 • Wroński K.,Bocian R., Kunecki M., Pakuła D.: Leczenie chorego z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej i nieoperacyjnym rakiem jelita grubego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Acta Angiologica 2009; 15(3-4): 129-136.
 • Wroński K., Cywiński J., Bocian R., Depta A., Dziki A.: Znajomość prawa do umierania w spokoju i godności wśród pacjentów. Pielęgniarstwo XXI wieku 2009; 3(28):17-22. 
 • Wroński K., Cywiński J., Bocian R., Dziki A.: Obowiązek zgłaszania działań niepożądanych leków. Pielęgniarstwo XXI wieku 2009; 3(28):73-75.
 • Wroński K.,Bocian R., Depta A., Cywiński J., Dziki A.: Czy prawo pacjenta do poszanowania godności podczas udzielania świadczeń medycznych jest przestrzegane przez personel zakładów opieki zdrowotnej? Prawne aspekty związane z poszanowaniem godności pacjenta podczas pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej. Medycyna Rodzinna 2009; 3(12):54-60. 
 • Wroński K.,Bocian R., Ścibór J., Pakuła D.: Leczenie tętniaków prawdziwych tętnicy śledzionowej. Nowa Medycyna 2009; 4:193-197.
 • Wroński K., Bocian R., Górski A.: Leczenie niepołogowego ropnia piersi – przegląd piśmiennictwa. Nowa Medycyna 2009; 4:198-201.
 • Wroński K., Bocian R.: Korupcja. Ginekologia Praktyczna 2010; 18(1):58-61.  
 • Wroński K., Płuciennik E., Żelazowski M.J., Seta K., Byczewska M., Bednarek A.K.: Czy oznaczanie telomerazy na poziomie mRNA może być dobrym markerem detekcji komórek nowotworowych we krwi obwodowej pacjentek z rakiem piersi? Ginekologia Praktyczna 2010; 18(1):27-33.  
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Czy prawo pacjenta do poszanowania godności podczas udzielania świadczeń stomatologicznych jest przestrzegane przez lekarzy dentystów? Prawne aspekty związane z prawem pacjenta do poszanowania godności w Polsce. Stomatologia Współczesna 2010; 17(1):26-30.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Czy wyrażenie zgody na wykonanie zabiegu stomatologicznego przez pacjenta jest przestrzegane przez lekarzy dentystów? Prawne aspekty związane z udzieleniem zgodny na wykonanie zabiegu leczniczego w Polsce. eDENTICO 2010; 25(1):154-163.
 • Wroński K.,Bocian R., Kunecki M., Pakuła D.: Leczenie chirurgiczne tętniaka tętnicy śledzionowej w czasie ciąży –  przegląd literatury. Ginekologia i Położnictwo MEDICAL PROJECT 2010; 15(1):69-76.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Wiedza palących pacjentów odnośnie rakotwórczego wpływu dymu tytoniowego w etiologii raka wargi. Stomatologia Współczesna 2010; 17(2):15-19.
 • Wroński K., Bocian R., Górski A.: Leczenie olbrzymiego ropnia piersi u 59-letniej kobiety – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 5(1):20-23.
 • Wroński K., Bocian R., Westfal T.: Chirurgiczne leczenie zatoki włosowej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 5(1):24-28.
 • Wroński K.,Bocian R., Górski A.: Skuteczne chirurgiczne leczenie 87-letniego chorego z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej – opis przypadku. Nowa Medycyna 2010; 1:20-23. 
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Wiedza pacjentów na temat rakotwórczego wpływu wirusa HSV (Herpes simplex) na powstawanie raka wargi. eDENTICO 2010; 26(2):136-145.
 • Wroński K., Bocian R.: Chirurgiczne leczenie olbrzymiego polipa odbytu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 5(2):63-65.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Opinie pacjentów na temat korupcji w służbie zdrowia w Polsce. Prawne aspekty związane z korupcją w Polsce. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2010; 7(2):202-210. 
 • Sierzga M., Kołodziejczyk P., Kulig J, Polish Gastric Cancer Group (Bandurski R., Dąbrowski A., Dadan J., Drews M., Fraczek M., Jaroszewicz-Heigelmann H., Jeziorski A., Krawczyk M., Starzyńska T., Stawny B., Szczepanik AM., Wallner G., Wroński K.): Impact of anastomotic leakage on long-term survival after total gastrectomy for carcinoma of the stomach. Br J Surg. 2010; 97(7):1035-1042.
 • Wroński K., Westfal T., Kotala M., Bocian R., Pakuła D.: Operować czy nie operować? Leczenie chorego z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej i nieoperacyjnym guzem płuca – opis przypadku i przegląd literatury. Nowotwory 2010; 60(3):219-227.
 • Bilski A., Pasz-Walczak G., Kubiak R, Sęk P., Chałubińska J., Fendler W., Wroński K., Piekarska A., Pluta P., Potemski P., Jeziorski A., Piekarski J.: TRAIL protein expression in breast cancer cells correlates with nuclear grade. Archives of Medical Science; 6(4):545-551.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A., Jakubik J.: Wiedza pacjentów na temat powstawania raka jamy ustnej w wyniku uprawiania sexu oralnego. Ginekologia Praktyczna 2010; 2(105):12-16.
 • Wroński K., Bocian R.: Przygotowanie chorego na cukrzycę do operacji. Ginekologia Praktyczna 2010; 2(105):43-45.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Opinia pacjentów o celowości badania ich satysfakcji z usług stomatologicznych. Stomatologia Współczesna 2010; 4(17):10-17.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Czy gabinety stomatologiczne powinny organizować „drzwi otwarte”?  Magazyn Stomatologiczny 2010; 9(220):140-143.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Czy pacjenci są dobrze informowani o stanie swojego zdrowia przez lekarzy dentystów? Prawne aspekty związane z informowaniem pacjentów o ich stanie zdrowia w Polsce. eDENTICO 2010; 3(27):178-183.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Czy chorzy są świadomi istnienia przepisów dotyczących obowiązków pacjenta podczas leczenia w zakładach opieki zdrowotnej? Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2010; 7(3):351-354.
 • Kulig J., Sierzga M., Kołodziejczyk P., Dadan J., Drews M., Fraczek M., Jeziorski A., Krawczyk M., Starzyńska T., Wallner G., Polish Gastric Cancer Group (Bandurski R., Dąbrowski A., Jaroszewicz-Heigelmann H., Marlicz K., Łaszewicz W., Puchalski Z., Stawny B., Szczepanik AM., Szymczuk J., Wroński K.): Implications of overweight in gastric cancer: a multicenter study in a Western patient population. Eur J Surg Oncol 2010; 36(10):969-976.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Czy lekarze rodzinni wykonują badanie palpacyjne piersi u swoich pacjentek? Medycyna Rodzinna 2010; 2:27-30.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Wiedza pacjentów na temat rakotwórczego wpływu zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV – human papillomavirus) w etiologii raka wargi. Medycyna Rodzinna 2010; 2:23-26.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Lekarz jako osoba objęta ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu. Medycyna Rodzinna 2010; 3:3-7.
 • Wroński K., Dziki Ł., Cywiński J., Pakuła D., Bocian R., Dziki A.: Jednoczasowa operacja tętniaka aorty brzusznej i raka odbytnicy. Opis przypadku i przegląd literatury. Ostry Dyżur 2010; 2(3):72-76.
 • Wroński K., Dziki Ł., Cywiński J., Pakuła D., Bocian R., Dziki A.: Chirurgiczne leczenie tętniaka rzekomego tętnicy śledzionowej po ostrym zapaleniu trzustki – opis dwóch przypadków i przegląd literatury. Ostry Dyżur 2010; 2(3):68-71.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Reklama w stomatologii. Stomatologia Współczesna 2010; 17(5):19-23.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Czy pacjenci są dobrze informowani przez lekarzy dentystów o stopniu ryzyka proponowanego  zabiegu stomatologicznego? Prawne aspekty związane z udzieleniem informacji o ryzyku wykonania zabiegu leczniczego w Polsce. Nowa Stomatologia 2010; 2:68-73.
 • Wroński K.: Leczenie choroby hemoroidalnej u kobiet w ciąży – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Nowa Medycyna 2010; 3:113-115.
 • Wroński K., Bocian R., Pakuła D.: Chirurgiczne leczenie zatoki włosowej z zastosowaniem Z-plastyki – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Przegląd Dermatologiczny 2010; 97:329-334.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Wiedza pacjentów na temat rakotwórczego wpływu zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV – human papillomavirus) w etiologii raka języka. Magazyn Stomatologiczny 2010; 12(220):80-83.
 • Wroński K., Bocian R., Cywiński J., Dziki A.: Sekcja zwłok. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2010; 7(4):469-471. 
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Czy pacjenci wiedzą, że jednym z głównych czynników epidemiologicznych w raku wargi jest ekspozycja na promieniowanie słoneczne? Wpływ ekspozycji na promieniowanie słoneczne w powstawaniu raka wargi – przegląd piśmiennictwa. Nowa Stomatologia 2010; 4:165-169.
 • Wroński K., Bocian R.: Leczenie odmrożeń. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 5(4):114-118.
 • Wroński K.,Bocian R., Depta A., Cywiński J., Dziki A.: Czy pacjenci mają swobodny dostęp do swojej dokumentacji medycznej podczas pobytu w szpitalu? Przegląd Ginekologiczno-Położniczy 2010; 10 (1-4):3-10.
 • Wroński K.,Bocian R., Depta A., Cywiński J., Dziki A.: Opinie pacjentów na temat aborcji. Prawne aspekty przerywania ciąży w Polsce. Przegląd Ginekologiczno-Położniczy 2010; 10(1-4):16-24.
 • Wroński K., Bocian R.: Jak postępować z chorymi nie wyrażającymi zgody na leczenie? Opis przypadku i przegląd aktów prawnych związanych z autonomią pacjenta w Polsce. ACTA ANGIOLOGICA 2011; 17(1):109-116.
 • Wroński K., Antoszewska M., Pakuła D.: Chirurgiczne leczenie tętniaka rzekomego tętnicy skroniowej powierzchownej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 1:31-34.
 • Wroński K.: Eutanazja w Polsce. Acta Elbingesia. Rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2011; 11(1):297-306.
 • Wroński K.: Świadomość pacjenta o wymogu jakości świadczonych usług stomatologicznych. Stomatologia Współczesna 2011; 18(3):12-17.
 • Wroński K.: Prawne aspekty promocji produktów leczniczych. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2011; 8(2):285-290.       
 • Wroński K., Bocian R.: Leczenie zachowawcze zakrzepicy żył okołoodbytowych – opis przypadku. Nowa Medycyna 2011; 1:3-6.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Czy prawo pacjenta do intymności podczas udzielania świadczeń stomatologicznych jest przestrzegane przez lekarzy dentystów? Prawne aspekty związane z prawem pacjenta do intymności podczas udzielania świadczeń stomatologicznych w Polsce. Nowa Stomatologia 2011; 2:43-47.
 • Wroński K.: Wiedza pacjentów na temat wpływu wapnia na stan zdrowia zębów. Stomatologia Współczesna 2011; 18(6):8-13.
 • Wroński K., Orłowski M., Michalak A.: Niedrożność jelita cienkiego jako konsekwencja przemieszczenia protezy przełykowej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Nowa Medycyna 2011; 2:31-33.
 • Wroński K., Bocian R.: Spożycie błonnika pokarmowego wśród osób z uchyłkowatością jelita grubego. Nowa Medycyna 2011; 4:57-61.
 • Wroński K., Bocian R.: Wiedza pacjentów na temat roli witaminy D w chemioprewencji raka jelita grubego. Nowa Medycyna 2011; 3:36-41.
 • Wroński K.: Leczenie żylaków wewnętrznych odbytu metodą Barrona – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Nowa Medycyna 2011; 4:53-56.
 • Wroński K.: Etiology of thrombosed external hemorrhoids. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2012; 66:41-44.
 • Wroński K.: Wiedza pacjentów na temat wpływu witaminy D na stan zdrowia jamy ustnej. Stomatologia Współczesna 2012; 19(1):15-21.
 • Wroński K., Bocian R.: Marketing internetowy w gabinecie stomatologicznym. eDentico 2012; 1(35):110-115.
 • Wroński K., Bocian R.: Surgical excision of extensive anal condylomata is safe operation without risk of anal stenosis. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2012; 66:153-157.
 • Wroński K., Bocian R.: Wiedza pacjentów na temat możliwości odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2012; 1:121-125.
 • Wroński K.: Reklama szeptana w stomatologii. Stomatologia Współczesna 2012; 19(2):16-20.
 • Wroński K.: Chirurgiczne leczenie kłykcin kończystych odbytu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Nowa Medycyna 2012; 1:15-20.
 • Wroński K., Tenderenda M: Chirurgiczne leczenie olbrzymiego tłuszczaka piersi – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Nowa Medycyna 2012; 2:30-32.
 • Wroński K., Tenderenda M: Leczenie choroby Mondora – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Nowa Medycyna 2012; 2:33-35.
 • Oszajca K., Wroński K., Janiszewska G., Bieńkiewicz M., Panek M., Bartkowiak J., Szemraj J.: Association analysis of genetic polymorphism of factor V, factor VII and fibrynogen β chain genes with human abdominal aortic aneurysm. Experimental and Therapeutic Medicine 2012; 4:514-518.
 • Wroński K., Bocian R., Tenderenda M: Chirurgiczne leczenie zapalenia uchyłka Meckela – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Nowa Medycyna 2012; 3:59-61.
 • Wroński K., Bocian R., Tenderenda M.: Wiedza kobiet na temat roli witaminy D w chemioprewencji raka piersi. Nowa Medycyna 2012; 3:47-51.
 • Wroński K., Bocian R.: The patients knowledge about the role of calcium in the primary prevention of colorectal cancer. Współczesna Onkologia 2012; 16(5):440-443.
 • Wroński K., Tenderenda M.: Chirurgiczne leczenie polipa pęcherzyka żółciowego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Nowa Medycyna 2012; (4):83-85.
 • Wroński K., Godlewski J., Tenderenda M.: Chirurgiczne leczenie przepukliny Spigela – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Nowa Medycyna 2013; (1):35-38.
 • Wroński K.: Surgical treatment giant spermatic cord lipoma – case report. New Medicine 2013; 17(2):44-46
 • Wroński K.: Spożycie czosnku wśród chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego. Nowa Medycyna 2013; 2:43-47.
 • Frąckowiak L., Wroński K., Kozielec Z.: Giant metastatic ovarian tumor originating from the colon in 61-year-old female – case report. Polish Annals of Medicine 2013; 20:39-42.
 • Wroński K., Frąckowiak L.: Surgical treatment of thrombosed external hemorrhoids – Case report and review of literature. Polish Annals of Medicine 2013; 20:35-38.
 • Wroński K.: Świadoma zgoda pacjenta na zabieg lekarski. eDentico 2013; 6(46): 28-35.
 • Oszajca K., Wroński K., Janiszewska G., Bieńkiewicz M., Bartkowiak J., Szemraj J.: The study of t-PA, u-PA and PAI-1 genes polymorphisms In patients with abdominal aortic aneurysym. Mol Biol Rep. 2014 [Epub ahead of print]
 • Wroński K.: Chirurgiczne leczenie raka odbytnicy u świadka Jehowy – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Nowa Medycyna 2014; 1:16-19.
 • Wroński K.: Caput medusae in alcoholic liver disease – case report. New Medicine 2014; 1:24-25.
 • Wroński K.: Prophylactic gastroenterostomy in patient with unresectable pancreatic head cancer – case report. New Medicine 2014; 1:26-28.
 • Wroński K., Lachowski A., Frąckowiak L.: Synchronous anterior resection rectal cancer, radical left nephrectomy and right cyst ovary – an unusual case report. Medycyna Rodzinna 2014; 1:31-33.
 • Frąckowiak L., Wroński K., Kańczuga-Koda L., Koda M.: Melkersson-Rosenthal syndrome in a patient with Hashimoto disease. Progress in Health Sciences 2014; 4(1):269-272.
 • Wroński K., Cywiński J., Frąckowiak L.: Depilacja okolicy szpary międzypośladkowej u pacjentów po operacjach zatoki włosowej.Nowa Medycyna 2014; 2:47-49.
 • Wroński K., Frąckowiak L., Cywiński J.: Granular cell tumour (Abrikossoff’s tumour) in the rectum – case report and review of literature.Nowa Medycyna 2014; 2:58-60.
 • Wroński K.: Porcelain gallbladder – case report. New Medicine 2014; 2:55-56.
 • Wroński K.: Male breast cancer – case report and review of literature. New Medicine 2014; 2:52-54.
 • Wroński K., Frąckowiak K., Stefaniak P., Frąckowiak L.: Rana kłuta brzucha – opis przypadku i analiza prawna sytuacji.Nowa Medycyna 2014; 2:81-84.
 • Wroński K., Cywiński J., Frąckowiak L., Kocbach B.: Ryzyko transformacji zatoki włosowej w proces nowotworowy.Nowa Medycyna 2014; 3:87-89.
 • Wroński K., Żechowicz M., Żechowicz T.: Leczenie chirurgiczne raka odbytnicy u chorego po przebytym 2 miesiące wcześniej zawale mięśnia sercowego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Nowa Medycyna 2014; 3:94-97.
 • Wroński K., Biernacki M., Lachowski A.: Giant simple non-parasitic hepatic cyst – case report and review of literature. New Medicine 2014; 3:83-85.
 • Wroński K.: Inflammatory breast cancer – case report and review of literature. New Medicine 2014; 3:92-94.
 • Wroński K.: Giant uterine leiomyoma – case report and review of literature. New Medicine 2014; 3:89-91.
 • Wroński K., Żechowicz M., Żechowicz T.: Preparation of the patient with colorectal carcinoma receiving omega-3 fatty acids to surgery – case report and review of literature. New Medicine 2014; 3:86-88.
 • Wroński K., Frąckowiak L, Koda M.: Primary male neuroendocrine breast carcinoma – case report. Chirurgia Polska 2014; 16(1):45-48.
 • Wroński K., Frąckowiak K., Frąckowiak L.: Odpowiedzialność prawna lekarza za nie wysłanie do badania histopatologicznego wycinka znamienia skórnego – opis przypadku i analiza prawna sytuacji.Chirurgia Polska 2014; 16(1):49-55.
 • Frąckowiak L., Wroński K., Kańczuga-Koda L., Koda M., Biernacki M.: Spontaneous splenic rupture post-gynecological surgery – case report. Polish Annals of Medicine 2014; 21:136-138.
 • Wroński K., Masłowski Z., Frąckowiak L, Kozielec Z.: Chromophobe renal cell carcinoma – case report and review of literature. New Medicine 2014; 4:136-138.
 • Wroński K.: Marjolin’s ulcer of the tight after burn injury – case report and review of literature. New Medicine 2014; 4:139-141.
 • Wroński K.: Medical error in gallbladder cancer treatment  – case report, review of literature and legal analysis of the situation. New Medicine 2014; 4:142-145.
 • Wroński K.: Odpowiedzialność karna lekarzy za błąd medyczny prowadzący do śmierci pacjenta – opis przypadku i analiza prawna sytuacji. Medycyna Rodzinna 2014; 4:202-205.
 • Wroński K., Frąckowiak K., Frąckowiak L.: Użycie środków przymusu bezpośredniego w stosunku do pacjenta.Medycyna Rodzinna 2014; 4:198-201.
 • Wroński K., Frąckowiak L., Koda M.: Giant sciatic nerve Schwannoma – case report. Chirurgia Polska 2014; 16(2):91-93.
 • Wroński K., Lachowski A.: Leczenie chirurgiczne raka żołądka u Świadka Jehowy – opis przypadku i analiza prawna sytuacji. Chirurgia Polska 2014; 16(2):97-102.
 • Wroński K., Frackowiak L., Kańczuga-Koda L.: Cutaneous metastasis from breast carcinoma – case report and review of the literature. Chirurgia Polska 2014; 16(2):94-96.
 • Cieślińska A., Sienkiewicz-Szłapka E., Kostyra E., Fiedorowicz E., Snarska J., Wroński K., Tenderenda M., Jarmołowska B., Matysiewicz M.: µ-Opioid receptor gene (OPRM1) polymorphism In patients with brest cancer. Tumor Biology 2015; 36(6):4655-4660.
 • Wroński K., Masłowski Z.: Giant renal angiomyolipoma – case report. New Medicine 2015; 19(1):6-8.
 • Wroński K., Żechowicz M., Frąckowiak L, Koda M.: Primary woman neuroendocrine breast tumor – case report and review of the literature. New Medicine 2015; 19(1):9-12.
 • Wroński K., Janiszewski J, Woźniak J, Kot-Gromuł I.: Self-expanding metallic stent for palliative treatment malignant colorectal obstruction – case report and review of literature. New Medicine 2015; 19(1):13-15.
 • Wroński K.: Malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST) – case report and review of literature. New Medicine 2015; 19(1):3-5.
 • Wroński K.: Rekonstrukcja ubytku wargi górnej uszypułowanym płatem z fałdu nosowo-wargowego po wycięciu nowotworu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Medycyna Rodzinna 2015; 18(1):34-37.
 • Wroński K.: Operacja “łapu-capu” a odpowiedzialność prawna lekarza – opis przypadku i przegląd aktów prawnych. Medycyna Rodzinna 2015; 18(1):38-42.
 • Godlewski J., Wroński K., Michalak M., Kozielec Z.: Giant metanephric adenoma, benign tumor with features of clinical and radiological malignancy. Polish Annals of Medicine 2015; 22(1):45-49.
 • Żechowicz M., Wroński K., Rucińska M.: Kardioonkologiczny balans u 75-letniego pacjenta z rakiem wątrobowokomórkowym CS IV i zaawansowaną zastoinową niewydolnością serca NYHA III w chwili rozpoznania. OncoReview 2015; 5(2):57-61.
 • Wroński K., Frąckowiak K., Frackowiak L.: Odpowiedzialność karna za narażenie innej osoby na zarażenie wirusem HIV albo chorobą weneryczną. Medycyna Rodzinna 2014; 2(18):94-96.
 • Tenderenda M., Kupnicka D., Berner J., Wroński K.: Immunohistochemical study on the prognosticvalue of CD44 antigen – marker of metastases – on gastric cancer and its correlation with selected molecular parameters. New Medicine 2015; 19(2):51-58.
 • Wroński K., Stefaniak P.: New type of prophylactic gastroenterostomy in patient with unresectable pancreatic head carcinoma. New Medicine 2015; 19(2):62-65.
 • Wroński K., Masłowski Z., Stefaniak P., Frąckowiak L.: Surgical treatment giant Warthin’s tumor – case report. Medycyna Rodzinna 2015; 3(18):144-146.
 • Wroński K., Lachowski A.: Giant femoral lipoma causing venous obstructing syndrome. Case report. Annali Italiani Di Chirurgia 2015; 86(4):368-370.
 • Wroński K.: Rak kanału odbytu – opis przypadku. Nowa Medycyna 2015; 3:90-92.
 • Wroński K., Masłowski Z., Stefaniak P., Frąckowiak L.: Treatment Merkel cell carcinoma of the facial skin – case report. New Medicine 2015; 19(3):87-89.
 • Wroński K., Masłowski Z., Frąckowiak L., Stefaniak P.: Treatment subungual melanoma in foot – case report. New Medicine 2015; 19(3):90-91.
 • Wroński K., Stefaniak P., Masłowski Z., Frąckowiak L.: Cutaneous Kaposi sarcoma – case report. New Medicine 2015; 19(3):92-93.
 • Wroński K., Masłowski Z., Frąckowiak L., Kaczor J.: Gillies fan flap for lower lip reconstruction – case report. New Medicine 2016; 20(1):8-11.
 • Frąckowiak L., Wroński K., Frąckowiak M., Kańczuga-Koda L., Koda M.: Primary fallopian tube carcinoma discovered by mistake – a case report. Polish Annals of Medicine 2016; 23(2):151-155.
 • Wroński K., Kaczor J., Masłowski Z., Frąckowiak L.: Anemia caused by bleeding from advanced breast cancer. New Medicine 2016; 20(2):35-36.
 • Kulig P., Sierzega M., Pach R., Kołodziejczyk P., Kulig J., Polish Gastric Cancer Study Group (Bandurski R., Dabrowski A., Dadan J., Drews M., Jaroszewicz-Heigelmann H., Jeziorski A., Fraczek M., Krawczyk M., Starzynska T., Stawny B., Szczepanik AM., Wallner G., Wronski K.): Differences In prognosis of Siewert II and III oesophagogastric junction cancers are determinated by the baseline tumor staging but not its anatomical location. European Journal of Surgical Oncology 2016 Aug; 42(8):1215-1221.
 • Biernacki M., Wroński K., Malinowska E., Doboszyńska A., Snarska J.: Trudności diagnostyczne pseudotorbieli krezki okrężnicy esowatej imitujące guz jelita grubego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa/Diagnostic difficulties in the mesenteric pseudocysts of the sigmoid colon mimicking colon cancer – a case report and a literature review. Nowa Medycyna 2016;2:49-53.
 • Wroński K., Kaczor J., Masłowski Z., Frąckowiak L., Frąckowiak M., Stefaniak P.: Benign retroperitoneal schwannoma – a rare case report. New Medicine 2016; 20(3):78-80.
 • Wroński K., Kaczor J., Masłowski Z., Frąckowiak L., Frąckowiak M.: Psychiatric disorders as a risk factor for Warthin’s tumor. New Medicine 2016; 20(3):71-73.
 • Wroński K., Kaczor J., Masłowski Z., Frąckowiak L., Stefaniak P., Frąckowiak M.: Średniej wielkości wrodzone znamię melanocytowe okolicy odbytu – opis rzadkiego przypadku. / Medium congenital  melanocytic nevus of the perianal region – a rare case report. Nowa Medycyna 2016; 23(3):98-101.
 • Wroński K., Frąckowiak L.: Angiosarcoma following radiation therapy for breast cancer – case report. Annali Italiani Di Chirurgia 2016; Dec 20;5. pii: S2239253X16025032.
 • Wroński K., Kaczor J., Masłowski Z.: Duodenal leiomyoma – a rare case report. Magyar Sebeszet – Hungarian Journal of Surgery 2017 Sep;70(3):232-234. doi: 10.1556/1046.70.2017.3.3.
 • Wroński K.: A rare case of squamous cell carcinoma arising from chronic sacrococcygeal pilonidal disease. Annali Italiani Di Chirurgia 2019; July 11;8. pii: S2239253X19030202.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

DONIESIENIA  ZJAZDOWE:

 • Markowski M., Wroński K.: Diagnostyka raka gruczołu krokowego. Annales Academiae Medicae Lodziensis 2001 Vol. 42 s.80
 • Piekarski J., Jeziorski A., Wroński K.: Wzrasta częstość występowania obustronnych jednoczasowych i dwuczasowych raków piersi u kobiet. Nowotwory 2003 Vol. 53 supl. s. 59-60; III Ogólnopolska Konferencja: „Diagnostyka i leczenie raka piersi” Warszawa-Falenty, 3-5 kwietnia 2003 roku 
 • Nejc D., Piekarski J., Wroński K., Jeziorski A.: Biopsja węzła wartowniczego u chorych na czerniaka skóry jest zabiegiem bezpiecznym. Współczesna Okologia 2003 T.7 supl.2; s.60; IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kielce, 22-24 maja 2003 Nowotwory układu moczowego. Postępy w chirurgii onkologicznej: materiały konferencyjne                      
 • Nejc D., Piekarski J., Wroński K., Jeziorski A.: Cechy kliniczne a wykrywalność węzła wartowniczego u chorych na czerniaka skóry. Współczesna Okologia 2003 T.7 supl 2; s. 57-58; IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kielce, 22-24 maja 2003 Nowotwory układu moczowego. Postępy w chirurgii onkologicznej: materiały konferencyjne            
 • Nejc D., Piekarski J., Pluta P., Wroński K., Jeziorski A.: Pre-operative lymphoscintigraphy is an essential part of sentinel node biopsy in skin melanoma patients with primary tumor located on trunk. Eur. J. Surg. Oncol. 2004 Vol. 30 nr 2 s. 161; 12th Congress of the European Society of Surgical Oncology Budapest, Hungary, 31 March – 3 April 2004                                                                                                    
 • Nejc D., Piekarski J., Pluta P., Wroński K., Jeziorski A.: The sentinel lymph node biopsy is an important part of diagnostic workup in skin melanoma patients. Eur. J. Surg. Oncol. 2004 Vol. 30 nr 2 s. 162; 12th Congress of the European Society of Surgical Oncology Budapest, Hungary, 31 March – 3 April 2004                                                                                                                                                          
 • Nejc D., Piekarski J., Pasz-Walczak G., Pluta P., Wroński K., Jeziorski A.: Imprint cytology of sentinel lymph node in patients with skin melanoma is a reliable method? 4th Biennial International Sentinel Node Congress December 3-6, Los Angeles, California: abstract book. Los Angeles 2004; s.42                                                                                      
 • Piekarski J., Nejc D., Wroński K., Szymczak W., Jeziorski A.: Wyniki leczenia chorych na raka ślinianki przyusznej. Współczesna Onkologia 2004 Vol. 8 supl. 1 s. 41-42; X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: Nowotwory złośliwe regionu głowy i szyi XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zakopane, 13-15 maja 2004 r.                                                                           
 • Piekarski J., Nejc D., Szymczak W., Wroński K., Jeziorski A.: Wyniki zewnątrztorebkowej resekcji gruczolaków wielopostaciowych ślinianki przyusznej. Współczesna Onkologia 2004 Vol. 8 supl. 1 s. 42; X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: Nowotwory złośliwe regionu głowy i szyi XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zakopane, 13-15 maja 2004 roku               
 • Nejc D., Piekarski J., Pasz-Walczak G., Pluta P., Wroński K., Sęk P., Bilski A., Jastrzębski T., Jeziorski A.: Biopsja odciskowa węzła wartowniczego u chorych na czerniaka skóry. Nowotwory 2006 T.56 supl. 2; s.53-54; XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: Chirurgia układu chłonnego XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Łódź, 18-20 maja 2006 roku                                                       
 • Nejc D., Wrzesień M., Piekarski J., Olszewski J., Pluta P., Kuśnierek J., Wroński K., Jeziorski A.: Biopsja węzła wartowniczego u chorych na czerniaka skóry – pomiar dawek promieniowania pochłoniętych przez ręce zespołu wykonującego badanie. Nowotwory 2006 T.56 supl.2, s.18-19; XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: Chirurgia układu chłonnego XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Łódź, 18-20 maja 2006 r.      
 • Jeziorski A., Piekarski J., Pluta P., Szymczak W., Sęk P., Bilski A., Wroński K., Nejc D.: Rokowanie chorych na ukrytego raka piersi, u których nie podjęto leczenia piersi, jest złe. Nowotwory 2006 T.56 supl.2; s.48; XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: Chirurgia układu chłonnego XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Łódź, 18-20 maja 2006 roku               
 • Piekarski J., Nejc D., Wroński K., Ułańska M., Kubiak R., Pasz-Walczak G., Pluta P., Bilski A., Jeziorski A.: Obustronny nowotwór złośliwy piersi: złośliwa postać guza liściastego i rak drugiej piersi; opis dwóch przypadków. Nowotwory 2007; 57 supl. 1: s.69; V Ogólnopolska Konferencja: Diagnostyka i leczenie raka piersi; Warszawa-Falenty, 19-21 kwietnia 2007 roku                    
 • Wroński K., Bocian R.: Autonomia pacjenta. Prawo chorego do intymności podczas udzielania świadczeń medycznych. VII Ogólnopolskie Sympozjum: Jakość w Opiece Zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne; Maków Mazowiecki/Kaszewiec 12-13 czerwca 2008 r., s.83-86
 • Wroński K., Bocian R.: Public Relations jako narzędzie komunikacji między zakładem opieki zdrowotnej a pacjentem. VII Ogólnopolskie Sympozjum: Jakość w Opiece Zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne; Maków Mazowiecki/Kaszewiec 12-13 czerwca 2008 r., s.20-22
 • Wroński K., Bocian R.: Efektywność strategii specjalizacji a jakość usług medycznych w chirurgii onkologicznej. VII Ogólnopolskie Sympozjum: Jakość w Opiece Zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne; Maków Mazowiecki/Kaszewiec 12-13 czerwca 2008 r., s.51-52
 • Wroński K., Bocian R.: Czy rodzaj cięcia chirurgicznego w okolicy pachwinowej po operacjach rekonstrukcyjnych z powodu niedrożności aortalno-biodrowych i/lub tętniaków aorty brzusznej ma wpływ na zakażenia ran pooperacyjnych i limfotok? VII Ogólnopolskie Sympozjum: Jakość w Opiece Zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne; Maków Mazowiecki/Kaszewiec 12-13 czerwca 2008 r., s.67-68  
 • Wroński K., Dziki Ł., Cywiński J., Bocian R., Depta A., Dziki A.: Czy prawo chorych do intymności podczas udzielania świadczeń medycznych jest przestrzegane przez personel medyczny? Prawne aspekty związane z przestrzeganiem prawa do intymności w Polsce. XV Ogólnopolska Konferencja: Jakość w Opiece Zdrowotnej; Kraków 21-22 maja 2009 r., s.59-63
 • Wroński K., Dziki Ł., Cywiński J., Pakuła D., Bocian R., Dziki A.: Simultaneous surgery of a giant abdominal aortic aneurysm and sigma carcinoma. 8th  International Colorectal Symposium; Łódź 20-22 maja 2009 r., Proktologia 2009; 1(10): s.87
 • Górski A., Wroński K.: Znaczenie kolorowej ultrasonografii Dopplerowskiej (USG-D) w rozpoznawaniu zakrzepicy żylnej. VIII Ogólnopolskie Sympozjum: Jakość w Opiece Zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne; Maków Mazowiecki/Kaszewiec 8-9 czerwca 2009 r., s.99-100
 • Wroński K., Pakuła D., Dziki Ł., Cywiński J., Górski A., Bocian R., Ścibór J., Dziki A.: Tętniaki tętnicy śledzionowej – dlaczego ich leczenie wciąż budzi wiele kontrowersji? VIII Ogólnopolskie Sympozjum: Jakość w Opiece Zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne; Maków Mazowiecki/Kaszewiec 8-9 czerwca 2009 r., s.101-106
 • Wroński K., Dziki Ł., Cywiński J., Pakuła D., Górski A., Bocian R., Dziki A.: Leczenie chorych z jednoczasowym tętniakiem aorty brzusznej i rakiem odbytnicy. VIII Ogólnopolskie Sympozjum: Jakość w Opiece Zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne; Maków Mazowiecki/Kaszewiec 8-9 czerwca 2009 r., s.107-110
 • Wroński K., Dziki Ł., Pakuła D., Cywiński J., Bocian R., Dziki A.: Leczenie chirurgiczne chorych z jednoczasowym tętniakiem aorty brzusznej i rakiem odbytnicy. 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich; Wrocław 16-19 września 2009 r., Polski Przegląd Chirurgiczny 2009; supl.1:s/114
 • Wroński K., Dziki Ł., Pakuła D., Cywiński J., Bocian R., Dziki A.: Tętniak tętnicy śledzionowej – rzadkie powikłanie po ostrym zapaleniu trzustki. 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich; Wrocław 16-19 września 2009 r., Polski Przegląd Chirurgiczny 2009; supl.1:s/114
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Znajomość praw pacjenta przez osoby leczone w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Mikołaja Pirogowa w Łodzi. X Kongres Pielęgniarek Polskich „Na czele zmian: budując zdrowsze narody.”; Ciechanów 13-15 maja 2010 r., s. 38-39
 • Wroński K., Kling A.: Postępowanie chirurgiczne w przypadku zatoru tętnicy krezkowej górnej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. VIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii, Kraków 2-4 czerwca 2010 r., Proktologia 2010; supl.1:36.
 • Wroński K., Bocian R.: Wiedza pacjentów na temat rakotwórczego wpływu zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego w etiologii raka odbytu. VIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii, Kraków 2-4 czerwca 2010 r., Proktologia 2010; supl.1:35.
 • Wroński K.: Leczenie żylaków odbytu u kobiet w ciąży – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. VIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii, Kraków 2-4 czerwca 2010 r., Proktologia 2010; supl.1:34-35.
 • Wroński K., Bocian R., Westfal T.: Czy technika RELF (rhomboid excision with Limberg flap) jest skuteczną metodą leczenia zatoki włosowej? VIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii, Kraków 2-4 czerwca 2010 r., Proktologia 2010; supl.1:34.
 • Wroński K., Bocian R., Kunecki M., Pakuła D.: Czy powinniśmy operować chorych z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej i z nieoperacyjnym rakiem jelita grubego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. VIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii, Kraków 2-4 czerwca 2010 r., Proktologia 2010; supl.1:27.
 • Wroński K., Bocian R.: Prawo pacjenta do intymności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej „Pielęgniarstwo – zawód przyszłości”. Ciechanów, 1-2 kwietnia 2011 roku, s.35-36.
 • Wroński K., Bocian R.: Autonomia pacjenta podczas pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej „Pielęgniarstwo – zawód przyszłości”. Ciechanów, 1-2 kwietnia 2011 roku, s.34-35
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Kiedy personel medyczny objęty jest ochrona prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu? I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej „Pielęgniarstwo – zawód przyszłości”. Ciechanów, 1-2 kwietnia 2011 roku, s.38-39.
 • Wroński K., Depta A., Bocian R.: Wiedza pacjentów na temat ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu dla personelu medycznego podczas udzielania świadczeń medycznych. Międzynarodowa Konferencja Dydaktyczno-Szkoleniowa: „100-lecie pielęgniarstwa w Polsce. Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku” Kraków 2-3 czerwca 2011 roku, s.36
 • Wroński K., Tenderenda M.: Zadania zdrowia publicznego w walce z nowotworami złośliwymi w Polsce. XII Ogólnopolska i II im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wizja zawodu pielęgniarki w społeczeństwie”. Ciechanów, 21 kwietnia 2012 roku, s.24.
 • Wroński K., Tenderenda M.: Rola wapnia w pierwotnej prewencji raka jelita grubego. XII Ogólnopolska i II im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wizja zawodu pielęgniarki w społeczeństwie”. Ciechanów, 21 kwietnia 2012 roku, s.25.
 • Snarska J., Matysiewicz M., Tenderenda M., Kocbach B., Wroński K., Kostyra E.: Selected cytokines and opioid peptides in the colorectal cancer. 66 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich w Warszawie 21 września 2013 roku – I WYRÓŻNIENIE W SESJI PLAKATOWEJ NR XII
 • Rucińska M., Wroński K., Abdulraham Bawazir B., Mesfer Almalki M., Wojciechowski P., Kotlińska J., Bak K., Feruś K., Wołyniec M., Cieśak R., Jankowski R., Szmit M., Sugajska A.: Problem raka jądra w świadomości młodych mężczyzn. 4 Kongres Onkologii Polskiej w Łodzi 12 – 15 października 2016 roku

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

WYSTĄPIENIA  PUBLICZNE PODCZAS KOFERENCJI:

 • Wroński K., Bocian R.: Autonomia pacjenta. Prawo chorego do intymności podczas udzielania świadczeń medycznych. VII Ogólnopolskie Sympozjum: Jakość w Opiece Zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne; Maków Mazowiecki/Kaszewiec 12-13 czerwca 2008 roku
 • Wroński K., Bocian R.: Public Relations jako narzędzie komunikacji między zakładem opieki zdrowotnej a pacjentem. VII Ogólnopolskie Sympozjum: Jakość w Opiece Zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne; Maków Mazowiecki/Kaszewiec 12-13 czerwca 2008 roku
 • Wroński K., Bocian R.: Efektywność strategii specjalizacji a jakość usług medycznych w chirurgii onkologicznej. VII Ogólnopolskie Sympozjum: Jakość w Opiece Zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne; Maków Mazowiecki/Kaszewiec 12-13 czerwca 2008 roku
 • Wroński K., Bocian R.:Czy rodzaj cięcia chirurgicznego w okolicy pachwinowej po operacjach rekonstrukcyjnych z powodu niedrożności aortalno-biodrowych i/lub tętniaków aorty brzusznej ma wpływ na zakażenia ran pooperacyjnych i limfotok? VII Ogólnopolskie Sympozjum: Jakość w Opiece Zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne; Maków Mazowiecki/Kaszewiec 12-13 czerwca 2008 roku 
 • Wroński K., Dziki Ł., Cywiński J., Pakuła D., Bocian R., Dziki A.: Chirurgiczne leczenie tętniaka tętnicy śledzionowej po ostrym zapaleniu trzustki – opis dwóch przypadków i przegląd literatury. III Konferencja Szkoleniowo-Naukowa: „Powiatowy Oddział Chirurgiczny” – „Casus”; Krotoszyn 8 maja 2009 roku pod patronatem Towarzystwa Chirurgów Polskich.
 • Wroński K., Dziki Ł., Cywiński J., Pakuła D., Bocian R., Dziki A.: Jednoczasowa operacja tętniaka aorty brzusznej i raka odbytnicy opis przypadku i przegląd literatury. III Konferencja Szkoleniowo-Naukowa: „Powiatowy Oddział Chirurgiczny” – „Casus”; Krotoszyn 8 maja 2009 roku pod patronatem Towarzystwa Chirurgów Polskich.
 • Wroński K.: Czy prawo chorych do intymności podczas udzielania świadczeń medycznych jest przestrzegane przez personel medyczny? Prawne aspekty związane z przestrzeganiem prawa do intymności w Polsce. XV Ogólnopolska Konferencja: Jakość w Opiece Zdrowotnej; Kraków 21-22 maja 2009 roku
 • Górski A., Wroński K.: Znaczenie kolorowej ultrasonografii Dopplerowskiej (USG-D) w rozpoznawaniu zakrzepicy żylnej. VIII Ogólnopolskie Sympozjum: Jakość w Opiece Zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne; Maków Mazowiecki/Kaszewiec 8-9 czerwca 2009 roku
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Znajomość prawa do umierania w spokoju i godności wśród pacjentów. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: XXI wiek w leczeniu i opiece nad człowiekiem u schyłku życia. Cierpienie, umieranie, śmierć – w aspekcie medycznym, etycznym, psychologicznym, filozoficznym i społecznym; Wrocław 5-7 listopada 2009 roku
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Co pacjenci sądzą o eutanazji? V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: XXI wiek w leczeniu i opiece nad człowiekiem u schyłku życia. Cierpienie, umieranie, śmierć – w aspekcie medycznym, etycznym, psychologicznym, filozoficznym i społecznym; Wrocław 5-7 listopada 2009 roku
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Czy chorzy znają swoje prawo do opieki duszpasterskiej? V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: XXI wiek w leczeniu i opiece nad człowiekiem u schyłku życia. Cierpienie, umieranie, śmierć – w aspekcie medycznym, etycznym, psychologicznym, filozoficznym i społecznym; Wrocław 5-7 listopada 2009 roku
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Znajomość praw pacjenta przez osoby leczone w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Mikołaja Pirogowa w Łodzi. X Kongres Pielęgniarek Polskich „Na czele zmian: budując zdrowsze narody.”; Ciechanów 13-15 maja 2010 roku
 • Wroński K., Antoszewska M., Pakuła D.: Leczenie pourazowych tętniaków rzekomych tętnicy skroniowej. XIII Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kazimierz Dolny 15-17 września 2010 roku
 • Wroński K.: Czy samorząd wojewódzki może skutecznie wpływać na zwiększenie wykrywalności nowotworów jelita grubego? Konferencja pn. „Zdrowe Województwo”, zorganizowana przez Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódź 4 października 2010 roku
 • Czernik M., Osowska K., Wroński K.: Diagnostyka i leczenie tętniaków tętnicy śledzionowej. Zebranie Oddziału Łódzkiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w Łodzi, Łódź 20 października 2010 roku
 • Wroński K., Bocian R.: Prawo pacjenta do intymności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej „Pielęgniarstwo – zawód przyszłości”. Ciechanów, 1-2 kwietnia 2011 roku
 • Wroński K., Bocian R.: Autonomia pacjenta podczas pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej „Pielęgniarstwo – zawód przyszłości”. Ciechanów, 1-2 kwietnia 2011 roku
 • Wroński K., Bocian R., Depta A.: Kiedy personel medyczny objęty jest ochrona prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu? I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej „Pielęgniarstwo – zawód przyszłości”. Ciechanów, 1-2 kwietnia 2011 roku
 • Wroński K.: Jakie kryteria powinniśmy zastosować do oceny efektywności leczenia chorych w oddziałach chirurgicznych? Konferencja „Ochrona Zdrowia i Gospodarka” temat: „Efektywność systemu ochrony zdrowia – kryteria oceny oraz metody pomiaru.” Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 14-15 kwietnia 2011 roku
 • Wroński K.: Eutanazja w Polsce. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: „Bio-psycho-społeczny wymiar zdrowia rodziny” organizowana przez Elbląską Uczelnie Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu, Elbląg 19-20 maja 2011 roku
 • Wroński K., Depta A., Bocian R.: Rola pielęgniarki w uczeniu kobiet samobadania piersi. Międzynarodowa Konferencja Dydaktyczno-Szkoleniowa: „100-lecie pielęgniarstwa w Polsce. Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku” organizowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków 2-3 czerwca 2011 roku
 • Wroński K., Tenderenda M.: Zadania zdrowia publicznego w walce z nowotworami złośliwymi w Polsce. XII Ogólnopolska i II im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wizja zawodu pielęgniarki w społeczeństwie”. Ciechanów, 21 kwietnia 2012 roku
 • Wroński K., Tenderenda M.: Rola wapnia w pierwotnej prewencji raka jelita grubego. XII Ogólnopolska i II im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wizja zawodu pielęgniarki w społeczeństwie”. Ciechanów, 21 kwietnia 2012 roku

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Recenzent artykułów medycznych w czasopismach:

 1. CONTEMPORARY ONCOLOGY / WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA
 2. ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE
 3. PRZEGLĄD MENOPAUZALNY / MENOPAUSE REVIEW
 4. POLISH ANNALS OF MEDICINE

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX