Aktualności


CZERWIEC 2023 ROKU

Ukończenie Podyplomowych Studiów Koloproktologii Praktycznej realizowanych przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia Podyplomowe z Koloproktologii Praktycznej są jedynymi studiami podyplomowymi na rynku polskim i europejskim uwzględniającymi problematykę koloproktologii w teorii i praktyce. Celem ukończenia studiów było jeszcze większe ukierunkowanie swojej pracy na choroby związane z jelitem grubym, gdyż studia te kształcą umiejętności w zakresie całościowego rozwiązywania problemów koloproktologicznych poczynając od przeprowadzenia postępowania diagnostycznego poprzez odpowiednie leczenie zachowawcze i zabiegowe do adekwatnego prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych lub do rozpoznania i leczenia możliwych powikłań. Wykładowcami byli wybitni specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu chirurgii koloproktologicznej z całej Polski. Na zakończenie Studiów Podyplomowych Koloproktologii Praktycznej odbył się egzamin końcowy, który miał formę testu wielokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań, w tym analizy przypadków oraz analizy obrazu endoskopowego. Nauka na najstarszym polskim Uniwersytecie to powód do dumy. Jednocześnie wielka satysfakcja z ukończenia Studiów Podyplomowych Koloproktologii Praktycznej z wynikiem bardzo dobrym.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

KWIECIEŃ 2023 ROKU

W dniach 13 i 14 kwietnia 2023 roku w Krakowie odbywała się 3. Konferencja „Choroby jelita grubego”. W trakcie Konferencji dyskutowano w wielodyscyplinarnym gronie lekarzy na temat naszych obecnych i przyszłych pacjentów z chorobami jelita grubego, w tym z zakresu proktologii. Liczne spotkania specjalistów z różnych dziedzin – zarówno gastroenterologów, chirurgów i geriatrów sprawiają, że dzięki takim Konferencjom nie ograniczamy się w leczeniu tylko do swojego obszaru, ale widzimy to, co robią inni, i co mogą zaproponować chorym z problemami związanymi z jelitem grubym. Podczas 3 Konferencji „Choroby jelita grubego” poruszano zagadnienia związane z nowotworami jelita grubego, a także zastanawiano się, jakie stany są typowe dla chorych w wieku podeszłym i jak ich optymalnie leczyć. Poruszono także wiele problemów związanych z proktologią i oglądano liczne prezentacje wideo z zabiegów i procedur endoskopowych komentowane przez ekspertów zarówno z Polski jak i zagranicy.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

PAŹDZIERNIK 2022 ROKU

W dniach od 6 do 8 października 2022 roku odbywało się Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii w Luboniu koło Poznania. Sympozjum było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń jak i pogłębienia wiedzy z wąskiego zakresu jakim jest koloproktologia. W Sympozjum brali udział uznani eksperci z naszego kraju z zakresu koloproktologii. W trakcie wykładów poruszane były tematy związane z leczeniem chorych z chorobą hemoroidalną, ze szczeliną odbytu, a także z nowotworami jelita grubego. Sympozjum pozwoliło utwierdzić się w przekonaniu, że stosowane metody leczenia są jak najbardziej skuteczne i aktualne. Jednocześnie pewne nowe sposoby leczenia przedstawione podczas wykładów zostaną włączone do leczenia chorych w Poradni Chirurgicznej.

Sympozjum było też okazją do wymiany doświadczeń ze specjalistami z innych szpitali na terenie naszego kraju, a także pogłębienia dobrych relacji z Konsultantem Wojewódzkim w zakresie chirurgii ogólnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – Panią Profesor Jadwigą Snarską.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

KWIECIEŃ 2022 ROKU

W dniach 21 i 22 kwietnia 2022 roku w Krakowie odbywała się 2 Konferencja Chorób Jelita Grubego, podczas której udział brał doktor Konrad Wroński. Podczas Konferencji poruszane były tematy poświęcone chorobom jelita grubego. Przedstawiane były aktualne tematy dotyczące nowotworów jelita grubego jak i technik endoskopowych. Duża część Konferencji poświęcona została problematyce związanej z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelita grubego.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

KWIECIEŃ 2022 ROKU

Wiedza zdobywana podczas konferencji naukowych wraz z doświadczeniem lekarzy powodują, że chorzy są skutecznie leczeni według najnowszych standardów. Podczas XI Ogólnopolskiego Kongresu ,,Postępy w chirurgii kolorektalnej”, który odbył się w Serocku w dniach 7 – 9 kwietnia 2022 roku aktywny udział brał doktor Konrad Wroński. W trakcie Kongresu poruszane były tematy związane z chirurgią jelita grubego (chirurgia kolorektalna), nie zabrakło też wielu interesujących tematów związanych z chorobami proktologicznymi. Nowatorski program naukowy, którego ważną częścią były spotkania z wybitnymi ekspertami z kraju, a także panelowe dyskusje, prezentacje przypadków klinicznych, sesje interdyscyplinarne i warsztaty edukacyjne dla specjalistów powodują, że jest to jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób jelita grubego w kraju.