Aktualności


Od marca 2024 roku rozpoczęcie współpracy z Centrum Medycznym Anima w Olsztynie.

ulica Jarocka 86, 10-699 Olsztyn

telefon: 89 511 80 76

www.animaolsztyn.pl, adres mailowy: kontakt@animaolsztyn.pl

——————————————————————————————————————–

W dniu 2 marca 2024 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie ekspertów w sprawie zastosowania kolagenoterapii injekcyjnej w różnych dziedzinach medycyny. Był to czas w trakcie którego intensywnie dyskutowaliśmy, wymienialiśmy wiedzę i doświadczenia praktyczne związane z zastosowaniem kolagenoterapii injekcyjnej. Zdobyte nowe doświadczenia i wiedza, posłużą do jeszcze efektywniejszego leczenia chorych w mojej praktyce klinicznej.


——————————————————————————————————————–

W dniu 21 grudnia 2023 roku w Klinice Salve Medica przy Aleja Wilanowskiej 365 w Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu chirurgii laserowej. W trakcie szkolenia istniała możliwość podniesienia swoich umiejętności w zakresie wykorzystania lasera CO2 do usuwania zmian skórnych zlokalizowanych w różnych miejscach skóry.

W chirurgii laserowej wykorzystywany jest laser CO2 o długości fali wynoszącej 10 600 nm. Jest to światło niewidzialne i bardzo dobrze pochłaniane przez wodę. Zmiany skórne potraktowane wiązką światła laserowego ulegają bezkrwawemu odparowaniu. Naczynia limfatyczne jak i naczynia krwionośne ulegają zamknięciu, a miejsce po działaniu lasera CO2 następnego dnia pokrywa się małym strupkiem.  

Przed rozpoczęciem zabiegu pacjentowi zazwyczaj podaje się środek znieczulający, jednakże gdy zmiany są małe i nieliczne znieczulenie nie jest konieczne. Zabieg chirurgii laserowej jest zabiegiem w pełni bezpiecznym dla pacjentów w każdym wieku, a także dla kobiet w ciąży czy okresie laktacji.

Po wykonanym zabiegu usunięcia zmian skórnych mogą powstać niewielkie ranki, które można myć wodą z mydłem i/lub odkażać środkiem dezynfekcyjnym. Proces gojenia ran po zastosowaniu lasera CO2 trwa od kilku dni do 4 tygodni. W zdecydowanej większości przypadków gojenie ran jest bezbliznowe.

——————————————————————————————————————–

W dniu 19 grudnia 2023 roku odbyło się szkolenie z zakresu wykonywania USG transrektalnego podczas którego doskonaliliśmy swoje umiejętności w zakresie tego badania. Kierownikiem szkolenia był profesor Jacek Piłat. Badanie USG przezodbytnicze jest niezwykle ważnym badaniem diagnostycznym wykonywanym w chorobach kanału odbytu, samego odbytu i miednicy. Należy podkreślić, że badanie to jest zupełnie bezbolesne i nie powoduje żadnych skutków ubocznych dla chorego. W trakcie badania USG transrektalnego głowica apartu wprowadzana jest do kanału odbytu i odbytnicy, a uzyskiwany w ten sposób obraz pozwala na pełną diagnostykę schorzeń proktologicznych. 

WSKAZANIAMI do wykonania USG transrektalnego są:

=> bóle w odbycie

=> podejrzenie ropnia, przetoki okołoodbytniczej czy raka

=> problemy z wypróżnianiem (np.: niekontrolowane oddawania gazów, nietrzymanie stolca, zaparcia)

=> poporodowe uszkodzenie zwieraczy

=> krew w kale

=> rozpoznana choroba Leśniowskiego-Crohna ze zmianami zapalnymi w zakresie odbytu i odbytnicy

Należy zaznaczyć, że badanie USG transrektalne jest badaniem z wyboru u kobiet w ciąży. Jest to całkowicie bezpieczne badanie dla matki jak i dla dziecka.

PRZECIWWSKAZANIA do badania:

=> perforacja odbytu i/lub odbytnicy

=> zwężenie kanału odbytu

PRZYGOTOWANIE do badania:

Zaleca się by 2-3 godziny przed wykonaniem USG transrektalnego nie przyjmować posiłków i opróżnić pęcherz moczowy. W dniu badania zaleca się wykonanie lewatywy (wlewki doodbytniczej) około 3 godzin przed badaniem. 

Interpretacja obrazu badania odbywa się podczas badania. Wynik wydawany jest pacjentowi po wykonanym badaniu. Na badanie należy przynieść wszystkie wykonane wcześniej wyniki badań odbytu i kanału odbytu.

Badanie USG transrektalne jest badaniem praktycznie bez żadnych skutków ubocznych. Zakładana sonda doodbytnicza ma bardzo mała średnicę i nie jest możliwe by mogła uszkodzić mięśnie lub inne struktury anatomiczne miednicy. 

——————————————————————————————————————–

PAŹDZIERNIK 2023 ROKU

W październiku 2023 roku MEDICOVER otworzył pierwsze Centrum Medyczne w Olsztynie. Nowe centrum zlokalizowane jest w kompleksie biurowym SIGMA przy aleja Marszałka Piłsudskiego 44A. Na powierzchni ok. 950 metrów kwadratowych powstało 26 nowocześnie wyposażonych gabinetów lekarsko-pielęgniarskich. W placówce można wykonać szereg badań diagnostycznych m.in. USG, RTG, EKG, a także audiometrię i spirometrię. W Centrum Medycznym wykonywane są też konsultacje proktologiczne jak i zabiegi z zakresu nowoczesnej proktologii.

Więcej o nowym Centrum Medycznym w Olsztynie można dowiedzieć się z artykułu zamieszczonego w linku: https://biuroprasowe.medicover.pl/245185-medicover-otwiera-swoje-pierwsze-centrum-medyczne-w-olsztynie

Aby umówić się na Konsultację Proktologiczną w Centrum Medycznym w Olsztynie należy skontaktować się z Centrum Kontaktu z Klientem pod numerem telefonu 500 900 500 w godz. 7:00-21:00 w dni powszednie.

——————————————————————————————————————–

CZERWIEC 2023 ROKU

Ukończenie Podyplomowych Studiów Koloproktologii Praktycznej realizowanych przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia Podyplomowe z Koloproktologii Praktycznej są jedynymi studiami podyplomowymi na rynku polskim i europejskim uwzględniającymi problematykę koloproktologii w teorii i praktyce. Celem ukończenia studiów było jeszcze większe ukierunkowanie swojej pracy na choroby związane z jelitem grubym, gdyż studia te kształcą umiejętności w zakresie całościowego rozwiązywania problemów koloproktologicznych poczynając od przeprowadzenia postępowania diagnostycznego poprzez odpowiednie leczenie zachowawcze i zabiegowe do adekwatnego prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych lub do rozpoznania i leczenia możliwych powikłań. Wykładowcami byli wybitni specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu chirurgii koloproktologicznej z całej Polski. Na zakończenie Studiów Podyplomowych Koloproktologii Praktycznej odbył się egzamin końcowy, który miał formę testu wielokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań, w tym analizy przypadków oraz analizy obrazu endoskopowego. Nauka na najstarszym polskim Uniwersytecie to powód do dumy. Jednocześnie wielka satysfakcja z ukończenia Studiów Podyplomowych Koloproktologii Praktycznej z wynikiem bardzo dobrym.

——————————————————————————————————————–

KWIECIEŃ 2023 ROKU

W dniach 13 i 14 kwietnia 2023 roku w Krakowie odbywała się 3. Konferencja „Choroby jelita grubego”. W trakcie Konferencji dyskutowano w wielodyscyplinarnym gronie lekarzy na temat naszych obecnych i przyszłych pacjentów z chorobami jelita grubego, w tym z zakresu proktologii. Liczne spotkania specjalistów z różnych dziedzin – zarówno gastroenterologów, chirurgów i geriatrów sprawiają, że dzięki takim Konferencjom nie ograniczamy się w leczeniu tylko do swojego obszaru, ale widzimy to, co robią inni, i co mogą zaproponować chorym z problemami związanymi z jelitem grubym. Podczas 3 Konferencji „Choroby jelita grubego” poruszano zagadnienia związane z nowotworami jelita grubego, a także zastanawiano się, jakie stany są typowe dla chorych w wieku podeszłym i jak ich optymalnie leczyć. Poruszono także wiele problemów związanych z proktologią i oglądano liczne prezentacje wideo z zabiegów i procedur endoskopowych komentowane przez ekspertów zarówno z Polski jak i zagranicy.

——————————————————————————————————————–

PAŹDZIERNIK 2022 ROKU

W dniach od 6 do 8 października 2022 roku odbywało się Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii w Luboniu koło Poznania. Sympozjum było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń jak i pogłębienia wiedzy z wąskiego zakresu jakim jest koloproktologia. W Sympozjum brali udział uznani eksperci z naszego kraju z zakresu koloproktologii. W trakcie wykładów poruszane były tematy związane z leczeniem chorych z chorobą hemoroidalną, ze szczeliną odbytu, a także z nowotworami jelita grubego. Sympozjum pozwoliło utwierdzić się w przekonaniu, że stosowane metody leczenia są jak najbardziej skuteczne i aktualne. Jednocześnie pewne nowe sposoby leczenia przedstawione podczas wykładów zostaną włączone do leczenia chorych w Poradni Chirurgicznej.

Sympozjum było też okazją do wymiany doświadczeń ze specjalistami z innych szpitali na terenie naszego kraju, a także pogłębienia dobrych relacji z Konsultantem Wojewódzkim w zakresie chirurgii ogólnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – Panią Profesor Jadwigą Snarską.

——————————————————————————————————————–

KWIECIEŃ 2022 ROKU

W dniach 21 i 22 kwietnia 2022 roku w Krakowie odbywała się 2 Konferencja Chorób Jelita Grubego, podczas której udział brał doktor Konrad Wroński. Podczas Konferencji poruszane były tematy poświęcone chorobom jelita grubego. Przedstawiane były aktualne tematy dotyczące nowotworów jelita grubego jak i technik endoskopowych. Duża część Konferencji poświęcona została problematyce związanej z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelita grubego.

——————————————————————————————————————–

KWIECIEŃ 2022 ROKU

Wiedza zdobywana podczas konferencji naukowych wraz z doświadczeniem lekarzy powodują, że chorzy są skutecznie leczeni według najnowszych standardów. Podczas XI Ogólnopolskiego Kongresu ,,Postępy w chirurgii kolorektalnej”, który odbył się w Serocku w dniach 7 – 9 kwietnia 2022 roku aktywny udział brał doktor Konrad Wroński. W trakcie Kongresu poruszane były tematy związane z chirurgią jelita grubego (chirurgia kolorektalna), nie zabrakło też wielu interesujących tematów związanych z chorobami proktologicznymi. Nowatorski program naukowy, którego ważną częścią były spotkania z wybitnymi ekspertami z kraju, a także panelowe dyskusje, prezentacje przypadków klinicznych, sesje interdyscyplinarne i warsztaty edukacyjne dla specjalistów powodują, że jest to jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób jelita grubego w kraju.